algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Lees deze voorwaarden volledig door voordat u deze website gebruikt. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert.

Toegang tot websites

1.1 Om de meeste onderdelen van deze website te kunnen gebruiken, is het niet nodig om u bij ons te registreren. Bepaalde delen van deze website zijn echter alleen toegankelijk als u zich heeft geregistreerd.

Gebruik van website

1.2 Deze website mag worden gebruikt voor uw eigen privédoeleinden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

1.3 U mag materiaal van deze website afdrukken en downloaden, op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt of reproduceert zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uptime van de website

1.4 Alle redelijke maatregelen worden door ons genomen om ervoor te zorgen dat deze website de hele dag, elke dag, operationeel is. Af en toe kunnen technische problemen echter tot enige downtime leiden en daarom zijn wij niet aansprakelijk als deze website op enig moment niet beschikbaar is.

1.5 Waar mogelijk proberen we altijd vooraf te waarschuwen voor onderhoudsproblemen die tot downtime van de website kunnen leiden, maar we zijn niet verplicht om dergelijke kennisgeving te doen.

Bezoeker zorgde voor materiaal

1.6 Al het materiaal dat een bezoeker van deze website verzendt of plaatst op deze website, wordt beschouwd als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk. Wij hebben het recht om al het aan ons verstrekte materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren of te gebruiken voor andere doeleinden die wij passend achten, met uitzondering van persoonlijke informatie, waarvan het gebruik valt onder onze Privacybeleid .

1.7 Wanneer u deze website gebruikt, mag u geen materiaal naar of vanaf deze website plaatsen of verzenden:

(a) waarvoor u niet alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen;

(b) dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, kan aanzetten tot rassenhaat, in strijd is met de vertrouwelijkheid of privacy, dat ergernis of ongemak voor anderen kan veroorzaken, dat gedrag aanmoedigt of inhoudt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot tot een burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet in het Verenigd Koninkrijk;

(c) die schadelijk van aard is, inclusief en zonder beperking computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens of andere potentieel schadelijke software of gegevens.

1.8 Wij zullen volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevel die ons verplichten de identiteit of andere gegevens openbaar te maken van personen die materiaal op deze website plaatsen in strijd met Paragraaf 1.7.

Links van en naar andere websites

1.9 Op deze website kunt u links naar websites van derden tegenkomen. Het aanbieden van een link naar een dergelijke website betekent niet dat wij die website onderschrijven. Als u via een link op deze website een website bezoekt, doet u dit op eigen risico.

1.10 Elke partij die naar deze website wil linken, heeft het recht dit te doen, op voorwaarde dat de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:

(a) u probeert niet te suggereren dat wij de diensten of producten van een andere partij onderschrijven, tenzij dit schriftelijk met ons is overeengekomen;

(b) u uw relatie met deze website niet verkeerd voorstelt; En

(c) de website van waaruit u naar deze website linkt, bevat geen aanstootgevende of anderszins controversiële inhoud of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij.

1.11 Door in strijd met clausule 1.10 naar deze website te linken, vrijwaart u ons voor enig verlies of enige schade geleden aan deze website als gevolg van een dergelijke link.

Vrijwaring

1.12 Hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website te allen tijde actueel en accuraat is, kunnen we niet garanderen dat al het materiaal accuraat en/of actueel is.

1.13 Al het materiaal op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. U gebruikt het materiaal op deze website naar eigen inzicht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1.14 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van deze website.

1.15 Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid die niet kan worden uitgesloten of onder de wet van het Verenigd Koninkrijk.

Leveringsbeleid:

Wij streven ernaar om uw bestelling binnen één dag na ontvangst van uw bestelling te verwerken.

Leveringen in het Verenigd Koninkrijk:

Zie de portopagina.

Leveringen naar andere landen:

Zie de portopagina. 

Het gebruik van kortingscodes:

Als u bij het afrekenen een code heeft gebruikt waarmee u een tweede paar schoenen met korting aanbiedt, wordt bij het retourneren van een paar schoenen de volledige prijs in rekening gebracht voor het paar dat u houdt.

Cadeaus:

Mocht u een geschenk ontvangen bij uw schoenen en u retourneert de schoenen voor een terugbetaling, dan wordt de prijs op walkinpitas.net in rekening gebracht als u het geschenk niet retourneert.

Retourbeleid:

We hopen dat je zult genieten van je nieuwe producten van walkinpitas.net. Als u echter niet 100% tevreden bent, kan een uitwisseling niet eenvoudiger zijn!

Uitwisselingen:

We zullen uw vervangende exemplaar zo snel mogelijk verzenden zodra uw retourzending is ontvangen, maar houd rekening met vertragingen tijdens drukke periodes.

Alle geruilde artikelen worden verzonden via een gratis standaard bezorgservice.

Terugbetalingen:

Wij streven ernaar om u binnen zeven dagen na ontvangst van uw pakket terug te betalen. Dit gebeurt via uw oorspronkelijke betaalmethode. Houd er rekening mee dat er tijdens drukke periodes vertragingen kunnen optreden.

Mits:

  • U meldt dit binnen 60 dagen na ontvangst van het pakket aan ons.
  • U retourneert het pakket binnen 60 dagen na ontvangst van het pakket.
  • Het product wordt in perfecte staat, in de originele verpakking en met intacte labels geretourneerd.

Zo kunt u uw bestelling retourneren:

Voeg de pakbon bij de schoenen en vermeld daarop of je een grotere/kleinere maat wilt of je geld terug.

Verpak het artikel opnieuw in de originele verpakking. Maak uw gratis retourlabel aan op

https://www.royalmail.com/track-my-return#/details/6365

Breng uw artikel naar een postkantoor en bewaar het trackingbewijs als bewijs van retourzending.

Contacteer ons op info@divinedayz.com en vraag om retourinformatie als dit voor u niet mogelijk is.

Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor pakketten die beschadigd raken of verloren gaan tijdens het transport wanneer ze worden geretourneerd.

Defecte artikelen:

Als u denkt dat uw artikel defect is, neem dan contact met ons op via info@divinedayz.com om zo snel mogelijk het probleem en de retourzending te bespreken.

Gelieve binnen een redelijke termijn, indien mogelijk, schoon en droog terug te sturen.

Voeg indien mogelijk een begeleidende nota toe om het probleem uit te leggen en uw ordernummer, waarna wij ervoor zorgen dat u de redelijke verzendkosten retourneert.

Artikelen die verkeerd zijn verzonden:

Als een artikel verkeerd naar u is verzonden, neem dan contact op met onze klantenservice via info@divinedayz.com zo spoedig mogelijk. Zij helpen u graag bij het oplossen van de kwestie.

Het artikel mag niet worden gebruikt en moet in perfecte staat aan ons worden geretourneerd.

Wij zullen uw redelijke verzendkosten retourneren.

Annuleringen:

Alle klanten hebben het recht om hun bestelling te annuleren op grond van de Regeling Consumentenovereenkomsten (Informatie, Annulering en Extra Kosten).

Uw recht om een ​​bestelling voor goederen te annuleren begint op het moment dat u uw bestelling plaatst en eindigt 14 dagen vanaf de dag waarop u uw goederen ontvangt.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, dient u ons per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van het annuleren van de bestelling voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Als u de goederen in uw bezit heeft, bent u verplicht deze te bewaren en er redelijk zorg voor te dragen. U moet de goederen op eigen kosten naar ons terugsturen naar ons contactadres (tenzij we het artikel ten onrechte aan u hebben geleverd of het artikel beschadigd of defect is) zodra u de bestelling heeft geannuleerd.

Wij behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen die niet hoger zijn dan onze directe kosten voor het terughalen van de goederen als u de goederen niet retourneert of op onze kosten retourneert.

Nadat u ons heeft laten weten dat u de bestelling wilt annuleren, wordt het eventueel van ons afgeschreven bedrag zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na uw annulering aan u terugbetaald.

Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed. Zie onze website www.walkinpitas.net voor de volledige voorwaarden hier: https://www.walkinpitas.net/terms.asp

Als u vragen heeft over uw bestelling, kunt u een e-mail sturen naar info@divinedayz.com , bedankt.

Recht en jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is Engels recht van toepassing. Elk geschil dat ontstaat in verband met deze algemene voorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.